PERSATUAN PENDUDUK TIADA TERBABIT DENGAN PELANTIKAN AGENSI KESELAMATAN

11 Januari 2009

Kepada:
Semua penduduk Platinum 7/44-7/47

Merujuk kepada perkara di atas, kami ingin menarik perhatian jiran tetangga semua mengenai usaha sebuah agensi keselamatan yang kini giat mengetuk pintu rumah kita satu demi satu - menawarkan perkhidmatan mereka.

Dalam aspek ini, jawatankuasa persatuan ingin menegaskan bahawa kami tidak terbabit secara langsung atau tidak, dengan kegiatan agensi ini. Kami juga tidak ada `endorsed' kegiatannya. Maka itu, sebarang liabiliti di kemudian hari tidak boleh dikaitkan dengan jawatankuasa penduduk.Pendirian kami ialah ia terserah kepada pemilik secara individu untuk melantik agensi tersebut. Sebenarnya cadangan untuk melantik agensi keselamatan telah lama dicadangkan dan diperhalusi.

Menerusi perbincangan yang dibuat, jawatankuasa memutuskan supaya jika sesebuah agensi hendak dilantik ia hendaklah :
1) Mendapat persetujuan SELURUH penduduk berjumlah 157 unit di Platinum 7/44-7/47.
2) Agensi yang hendak dilantik, harus melalui proses tender terbuka.
3) Syarat-syarat ditetapkan secara rundingan bersama antara penduduk dengan agensi, dan dinasihati Polis Diraja Malaysia.

Memandangkan ketika cadangan ini dikemukakan pada sekitar 2006, kami tidak menerima sokongan mencukupi daripada kalangan penduduk, maka idea ini ditangguhkan dulu.


Seandainya para penduduk merasakan perlu jawatankuasa penduduk menganjurkan mesyuarat khusus bersama semua 157 pemilik/ penyewa, maka silalah buat usul.

Insyallah, jawatankuasa bersedia melakukannya kerana soal keselamatan adalah intipati penting dalam kehidupan kita di Platinum dan pada masa yang sama, tidak mahu kita dieksploitasi oleh mana-mana pihak.


Sila hantar saranan anda ke : 7platinum@gmail.com atau layari blog http://7platinum.blogspot.com/

Sekian, terima kasih.

Yang ikhlas,

Pen. Setiausaha

1 comment:

Nor said...

Salaam

Jadinya kami patut menolak tawaran Syarikat Home Guard? Rasanya sebaik-baiknya kita ikut saranan Persatuan Penduduk.